Høje-Taastrup Idrætsteam

25 meter bassin: Max 30 personer

Temperatur: 27 grader

Mål: 25x12,5 meter

Dybde: 3,50 meter

1 meter vippe

 

 

Udlejning af baner i svømmehallen:

HTK’s samlede overblik over udlejnings-takster: https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Foreningshaandbog/Lokaler/Udlejning-kommunale-lokaler.aspx

Varmtvandsbassin: Max 6 personer

Temperatur: 34 grader

Dybde: 1,10 meter

Bassinet er forbeholdt:

Babyer 0-3 år.

Ældre.

Personer med handicap

 

Varmtvandsbassinet er et roligt bassin. Det er ikke tilladt at lege, svømme, dykke eller træne med tung vejrtrækning i bassinet. Livredderens anvisninger skal følges.