Høje-Taastrup Idrætsteam
 • Åbningstider
 • Priser
 • Køb online
 • Har du lyst til at blive valgt til vores Brugerråd? Eller vil du være med til at bestemme hvem der skal vælges? Så mød op i hallen mandag d. 5. oktober 2020 kl. 18:30.

Hal 1 (fortrinsvis til offentlige gæster):

 • 25m bassin med 6 baner.
 • Dybden er 90-130-300 cm.
 • Her er altid minimum 3 baner til offentlig svømning.
 • Vandtemperatur: 28-29 grader.
 •  
 • Småbørnsbassin med strandbred og henholdsvis 40 og 60 cm dybde.
 • Temperatur. 33 grader.
 •  
 • Baby-/terapibassin med 120 cm dybde.
 • Temperatur: 33 grader.

Hal 2 (fortrinsvis til forenings- og skolesvømning)

 • Rummer et 25x50 meter bassin.
 • Her er mulighed for 10x 50 meter baner.
 • Vanddybden er 200 cm. 
 • Der er også en hæve-/sænkebund (10x24,5 meter).
 • Vandtemperatur: 27 grader.

Udlejning af baner i svømmehallerne:

HTK’s samlede overblik over udlejningstakster: https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Foreningshaandbog/Lokaler/Udlejning-kommunale-lokaler.aspx

<!--@ParagraphImageText-->