Høje-Taastrup Idrætsteam
  • Åbningstider
  • Priser
  • Køb online
  • Har du lyst til at blive valgt til vores Brugerråd? Eller vil du være med til at bestemme hvem der skal vælges? Så mød op i hallen mandag d. 5. oktober 2020 kl. 18:30.

Kvindesvømning fortsætter IKKE.

I perioden oktober-december 2019 gennemførte vi "kvindesvømning" for blufærdige kvinder, som måtte have lyst til at komme i svømmehallen i et særligt tidsrum, hvor der ikke var mænd i svømmehallen.

Der kom mellem 14 og 22 kvinder til disse arrangementer. Vi har p.g.a. det lave fremmøde valgt IKKE at fortsætte dette tilbud. Det kræver ganske mange ressourcer at holde svømmehallen åben uden mænd (mandlige livreddere og mandlige gæster), og derfor har vi valgt ikke at fortsætte aktiviteten. Vi henviser til svømmehallens generelle åbningstid, hvor både kvinder og mand har mulighed for at benytte faciliteterne.

Hvis man på grund af blufærdighed ønsker at foretage afvaskning i separate brusekabiner er dette muligt både i herre- og dameomklædningen.

Vi tager gerne imod forslag til, hvordan vi, i endnu højere grad, kan imødekomme ønsker fra blufærdige gæster, men vi kan ikke længere tilbyde separat kvindesvømning. Skriv gerne til leder af Høje-Taastrup Kommunes Idrætsteam, Peter Christensen, hvis du har konkrete forslag eller spørgsmål: PeterCh@htk.dk