Høje-Taastrup Idrætsteam
  • Åbningstider
  • Priser
  • Køb online
  • Har du lyst til at blive valgt til vores Brugerråd? Eller vil du være med til at bestemme hvem der skal vælges? Så mød op i hallen mandag d. 5. oktober 2020 kl. 18:30.

Den gamle hal (Hal 1) består af et 25m bassin med 6 baner, et familie-/småbørnsbassin, et terapi-/babybassin, samt separat sauna-område. Hallen er gennemrenovereti 2017-2018.

Den nye hal (Hal 2) består af et multi-funktionelt 50m bassin med hæve-/sænkebund i et areal på 10x24 m, samt mulighed for opdeling med 10x 25m + 10x24,5 meter. Hallen er opført af Dansk Idræts- og sportshaller (DISH) og entreprenør Morten C. Henriksen. Der er en række tekniske løsninger i hallen som er nye bl.a.:

  1. Bassinet er opført i 2 mm foliebeklædt stål placeret på en sokkel ovenpå jorden.
  2. Gulvet i hele hallen er støbt således, at der hverken er fuger eller klinker.

Hallen har haft en række tekniske udfordringer omkring indeklimaet. I perioden fra 19. januar til 19. marts 2018 var hallen lukket pga. problemer med indeklima. Hallen var igen lukket fra 19. maj til 15. oktober 2018. I denne periode blev vandbehandlingssystemet udskiftet. Efter 3 dages genåbning kunne vi konstatere at selv om vandkvaliteten nu er i top, var der fortsat problemer med indeklimaet. Dansk teknologisk Institut har gennemført en række bredspektrede undersøgelser for at tjekke forholdene efter udskiftningen af ventialitionssystemet og installeringen af de nye vandbehandlingsanlæg. Målingerne viser nogle af de lavester værdier DTI har målt i nogen svømmehal overhovedet. Hal 2 genåbner derfor trinvist fra mandag d. 3. december 2018, hvor foreningsbrugerne atter tilbydes tider i Hal 2. Fra torsdag d. 3. januar 2019 er hele anlægget atter i fuld drift, og dermed vil også skolesvømningen blive flyttet til Hal 2. Samtidig bliver der også åbnet for offentlige gæster i Hal 2.