Høje-Taastrup Idrætsteam
  • Åbningstider
  • Priser
  • Køb online
  • Har du lyst til at blive valgt til vores Brugerråd? Eller vil du være med til at bestemme hvem der skal vælges? Så mød op i hallen mandag d. 5. oktober 2020 kl. 18:30.

Vi har to omklædningsrum til mænd, og to til kvinder.

Omklædning 1 er primært til offentlige gæster i Hal 1.

Omklædning 2 er primært til foreningsbrugere i Hal 2.

Der kan være tidspunkter, hvor der fraviges fra denne struktur, f.eks. sidst på dagen af hensyn til rengøring.

Derudover har vi to flexrum. Handicappede gæster og gæster med særlige behov har fortrinsret til flexrummene. Familier med små børn (under 3 år) har mulighed for at benytte det ene flexrum, hvis der er plads.

 

 

<!--@ParagraphImageText-->