Høje-Taastrup Idrætsteam

Den gamle hal (Hal 1) består af et 25m bassin med 6 baner, et familie-/småbørnsbassin, et terapi-/babybassin, samt separat sauna-område. Hallen er gennemrenovereti 2017-2018.

Den nye hal (Hal 2) består af et multi-funktionelt 50m bassin med hæve-/sænkebund i et areal på 10x24 m, samt mulighed for opdeling med 10x 25m + 10x24,5 meter. Hallen er opført af Dansk Idræts- og sportshaller (DISH) og entreprenør Morten C. Henriksen. Der er en række tekniske løsninger i hallen som er nye bl.a.:

  1. Bassinet er opført i 2 mm foliebeklædt stål placeret på en sokkel ovenpå jorden.
  2. Gulvet i hele hallen er støbt således, at der hverken er fuger eller klinker.

Hallen har haft en række tekniske udfordringer omkring indeklimaet. I perioden fra 19. januar til 19. marts 2018 var hallen lukket pga. problemer med indeklima. Hallen var igen lukket fra 19. maj til 15. oktober 2018. I denne periode blev vandbehandlingssystemet udskiftet. Efter 3 dages genåbning kunne vi konstatere at selv om vandkvaliteten nu er i top, var der fortsat problemer med indeklimaet. Dansk teknologisk Institut har gennemført en række bredspektrede undersøgelser for at tjekke forholdene efter udskiftningen af ventialitionssystemet og installeringen af de nye vandbehandlingsanlæg. Målingerne viser nogle af de lavester værdier DTI har målt i nogen svømmehal overhovedet. Hal 2 genåbnede derfor trinvist mandag d. 3. december 2018, hvor foreningsbrugerne atter blev tilbudt tider i Hal 2. Fra d. 3. januar 2019 er hele anlægget atter i fuld drift, og dermed blev også skolesvømningen flyttet til Hal 2. Samtidig blev der også åbnet for offentlige gæster i Hal 2.